10 Inzichten van Bijzondere Stellen

Een relatie is een manier om verbonden te zijn en om op een speciale manier met iemand samen te zijn. Als stel moet je vaak leren hoe je met je partner om moet gaan, hoe je moet communiceren en hoe je de ander kunt vertrouwen. Het is zeker niet makkelijk. Relaties kunnen bij tijd en wijle zeer ingewikkeld zijn.

Wanneer je stellen bekijkt die al lange tijd samen en gelukkig zijn, elkaar lief hebben en zorgdragen voor elkaar, komen een paar eigenschappen steeds weer naar voren. Ze delen een soort gezamenlijk idee die hun relatie op een eigen manier vorm geeft. Hun inzichten kunnen elke relatie helpen om zelf ook bijzonder te zijn.

1.  Jouw rol als partner is van groot belang

Stellen die hun rol als partner zien als de meest belangrijkste in het leven en steeds weer vragen hoe het met de ander gaat, ontwikkelen vertrouwen, openheid en conversatie. Ze willen beter worden in hun relatie-vaardigheden en nemen hun verantwoordelijkheid om samen een mooi leven op te bouwen zeer serieus.

2.  Voor elkaar zorgen voor een authentieke verbondenheid met elkaar

Als mensen dienen we te zorgen voor hen die het minder hebben, maar in je relatie is het makkelijker om de “wij- tegen-de-wereld” houding te hebben. In werkelijkheid zijn we met ons allen op deze planeet. Bijzondere stellen dragen hiervoor gezamenlijk zorg voor. Zoekend naar anderen op verschillende manieren, zoals armen helpen, degene die het minder helpen terzijde staan, of liefdadigheid ondersteunen. Hierdoor komt er een stukje aarde in hun eigen relatie wat hen samen bind en hen verbind aan een hoger doel.

3.  Elkaar niet veroordelen wanneer er iets mis gaat

Bijzonder stellen kiezen ervoor om geduldig te zijn, kalm te blijven, en elkaar te vergeven wanneer er toch een keer iets veroordelende wordt gezegd. Ze zijn genadig naar elkaar en kunnen meer relativeren.

4.  Fouten toegeven en sorry zeggen

 Misschien ken je deze zin uit de film “Love Story” : “Love means never having to say you’re sorry.” Dit klinkt als lieve en romantische woorden, maar ze zijn zo fout. Liefde betekent juist om sorry te leren zeggen en het ook te menen. Stellen die tegen elkaar “Het spijt mij” zeggen, vernederen zichzelf en zeggen eigenlijk “Ik kan mij kwetsbaar opstellen bij jou. Ik weet dat ik het fout had. Ik heb je pijn gedaan en dat is niet goed” In staat zijn om in je relatie je fouten toe te geven is cruciaal voor vertrouwen en intimiteit.

5.  Op kijken naar

Bijzondere stellen kijken op verschillende manieren op naar ….. Allereerst zien ze op naar elkaar. Beide partners voelen en tonen een gezonde hoeveelheid respect voor elkaar. Daarnaast kijken ze letterlijk op naar bijvoorbeeld God, naar het universum, de sterren, de toekomst of een droom. Ze hebben een hoger doel voor ogen. Wanneer een stel meer manieren heeft om met elkaar verbonden te zijn, hebben ze ook meer vertrouwen en zal hun relatie sterker worden.

6.  Zelfs in een ruzie vechten beiden voor de zelfde zaak

Je kunt zo makkelijk vast komen te zitten is een conflict. Klein of groot, een ruzie is een ruzie en soms loopt het wat uit de hand.stellen die rustig blijven en niet gemeen worden, blijven onthouden, dat, ongeacht waar de ruzie om gaat, uiteindelijk je ruzie maakt om hetzelfde – een geweldig leven met de persoon waarvan je houdt.

7.  Oogcontact is een sterke manier om te verbinden

Slechts een paar minuten verkoudheid door oogcontact kan gevoelens van respect los maken, maar ook van begrip, aandacht, waardering en vertrouwen. Veel stellen nemen elke dag even 10 minuten de tijd om met elkaar te praten en om in elkaars ogen te kijken. Oogcontact is niet alleen kijken naar de ander, maar ook om elkaar echt te zien.

8.  Verbind je met je partner door elkaar aan te raken

Bijzondere stellen houden elkaars hand vast en raken elkaar aan. In onze cultuur wordt aanraking  gezien als iets seksueels. Seks, hoewel een belangrijk deel in een liefhebbende gezonde relatie, is niet de enige manier van intiem aanraken. Kleine gebaren als hand op de rug, een ellebogen aanraken of armen die tegen elkaar stoten tijdens een etentje zijn mooie manieren om vertrouwen te bouwen en om met elkaar te verbinden. Mensen moeten bloeien, ook onze relaties.

9.  Wat overhebben voor je partner

Bijzondere stellen hebben op wat over voor hun partner, op elke manier dat ze kunnen. Ze gaan mee naar winkels waar ze niet heen willen. Ze helpen met klusjes, terwijl ze liever even willen niksen. Ze gaan mee op familiebezoekjes, die ze het liefst willen overslaan. Ze doen dit, omdat hun partner erom vraagt. Ze doen het voor elkaar.

10. Wordt de beste versie van jezelf en blijf je ontwikkelen

Mensen hebben hun vaste gedrag. We raken gewend aan gedrag waarbij we ons prettig voelen, en houden ons daar aan vast. Het is heel natuurlijk, maar ook heel saai. Wordt een partner die met de tijd mee gaat, nieuwe dingen probeert, nieuwe vaardigheden aanleert en die continu werkt aan lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid. Dit maakt dat je voor je partner uitdagend en interessant blijft en je wordt een geweldig partner.

Relaties werken het beste wanneer beide partners erin blijven investeren. Ok, zelf bijzonder stellen hebben ook zo hun moeites. Bijzondere stellen dragen de last van het leven gezamenlijk, ze vragen om hulp, en leren wat van hun last te verschuiven wanneer zij dat nodig hebben.

Relaties zijn een van de meest belangrijke zaken in het leven. Ze doen ons groeien, voeden ons, verbinden ons met de wereld en geven mede reden aan ons bestaan. Ze creëren ook een geweldig mooi leven. Elk stel kan bijzonder zijn wanneer ze een open hart en oog hebben, elkaar bij de hand grijpen en de sprong wagen.