4 Verkeerde manieren van omgaan met boosheid

 1. Ontkennen dat je boos bent 

Ik ontken dat ik boos ben – zowel naar mijn echtgenoot als naar mijzelf toe. De boosheid wordt geuit op verborgen en ongezonde manieren, bijvoorbeeld: door te zwijgen, door de partner genegenheid te onthouden, door te weigeren het conflict op te lossen. Niet erkende en niet verwerkte boosheid heeft vaak een negatief effect op iemands gezondheid.

2. Jezelf van de ander distantiëren 

kiezen lichamelijk of geestelijk afstand te nemen van mijn partner. Bijvoorbeeld: ik zorg ervoor dat ik wat te doen heb, zodat ik mijn partner niet onder ogen hoef te komen. Als dit gebeurt, wordt de woede niet verwerkt en wordt het conflict niet opgelost.

3. In woede uitbarsten

In woede uitbarsten, ontploffen, betekent dat ik uithaal naar de ander om hem/haar te controleren, in diskrediet te brengen, te vernederen of te beschuldigen. Misschien voel je je beter als je even stoom afgeblazen hebt. Maar je partner aanvallen met woorden is zeer verwondend. Wanneer je dan ook nog doet alsof er niets gebeurd is, maakt dat de zaak nog erger. Vanzelfsprekend is lichamelijk geweld helemaal uit den boze.

4. Van de ander scheiden 

Het uiteindelijke resultaat van het verkeerd omgaan met boosheid is emotionele scheiding – twee vreemden die onder één dak leven. Misschien komt het niet meteen tot een echtscheiding, maar er is een geestelijke scheiding en die maakt een huwelijk ongelukkig. Bovendien, vaak eindigt het toch met een gang naar de rechter.

Boosheid is een normale emotie. Boosheid op zichzelf is niet goed of slecht. Het hoort bij het leven. Het kan plotseling opkomen, als iemand zich oneerlijk behandeld voelt, of omdat iemand over jouw grens is gestapt. Boosheid is een vorm van bescherming van jouw individualiteit.

Belangrijk is echter wat we met dit normale gevoel doen. We kunnen er zowel goed als verkeerd mee omgaan. Het mag echter niet gebeuren dat we elkaar door woorden of daden mishandelen.

Leven en dood is in de kracht van de tong. We kunnen in boosheid meer kapot maken dan ons lief is. Laat boosheid je niet leiden tot lijden.

Wees de baas over jouw emoties. Gebruik ze goed en wordt een gelukkig persoon in een gelukkig erelatie.