10 Tips naar een effectieve communicatie

 

In communicatie met je partner spelen in het overbrengen van je boodschap een aantal factoren een belangrijke rol, zoals goed luisteren, de plaats en het moment van het gesprek. Hieronder vind je 10 tips die jullie communicatie en daardoor jullie relatie kunnen verbeteren.

  1. Kies een tijdstip en een omgeving waar je goed kunt luisteren; waar geen afleiding is.
  2. Accepteer en waardeer de mening en gevoelens van je partner. Ook al ben er niet mee eens.
  3. Luister naar de ‘Boodschap van het Hart’, achter de woorden.
  4. Val elkaar niet in de rede.
  5. Gebruik een warme, vriendelijke stem. Vriendelijkheid is de basis van alle menselijke relaties.
  6. Geef geen ongevraagd advies of kritiek, maar probeer de ander te helpen om haar of zijn eigen antwoorden en oplossingen te vinden.
  7. Stel jezelf, voordat je een negatieve boodschap zendt, vier vragen: Is het waar? Is dit het beste tijdstip? Is het opbouwend? Zal het onze relatie versterken? Als het antwoord op een van deze vragen “Nee” is, is het beter niets te zeggen.
  8. Wees je bewust van je eigen communicatie-stopwoorden en geef boodschappen die beginnen met ‘Ik’.
  9. Vermijd termen als ‘altijd’ en ‘nooit’, als die overdrijving inhouden.
  10. Gebruik ‘Waarom’ alleen om informatie te verkrijgen, niet om jezelf te rechtvaardigen. Het verdient de voorkeur te vragen: “Wat gebeurde er?

Zijn ze dit allemaal? Misschien kan jij er nog een elfde of een twaalfde aan toevoegen.
Belangrijkste is dat je aandacht hebt voor elkaar en onverdeelde aandacht geeft aan elkaar.