Gebruik van het communicatiestoplicht

Het Communicatie Stoplicht / Opdracht 4

 

Het stoplicht uitgelegd:

Uitleg opdracht:

Probeer gesprekken te herinneren die je de afgelopen week met je partner hebt gevoerd. Schrijf een of twee zinnen op die je daarbij hebt uitgesproken en die je onder de de onderstaande kleuren kunt rangschikken.

Iedereen bereidt het eerste deel van de oefening individueel voor en de voorvallen die hij zich herinnert, aan de betreffende kleuren van het stoplicht verbinden. Wanneer jullie hiermee klaar zijn kun je het met elkaar delen en bespreken.

Tip:
Maak bij het bespreken gebruik van de Communicatie Mat.

 

Opdracht:

In de afgelopen tijd heb ik deze zinnen gezegd tegen mijn partner …….

 

Rood: agressief, dominant, manipulerend – stop

 

 

 

Geel: oplettend, vragen stellend, controlerend – voorzichtig

 

 

 

Groen: respectvol, gevoelig – doorrijden