Uitleg – het CommunicatieStoplicht

De drie kleuren van het stoplicht staan voor verschillende innerlijke houdingen.

Let op: Hierbij gaat het nog steeds over de wijze van communiceren in het gewone en dagelijkse leven. Het gaat hier dus niet over de communicatie tijdens een conflict.

Rood

Rood betekent: Gevaar! Stop!

Rood symboliseert een twistzieke, agressieve, dominante en manipulatieve houding.

Vaak zijn we daarbij tamelijk agressief en hebben we de neiging onze partner te manipuleren en hem onze wil op te leggen. Je komt in het rood wanneer jij je bij je partner niet veilig voelt, omdat je weet dat het betreffende onderwerp gevoelig ligt bij je partner en jij je bij voorbaat al wilt beschermen.
Het kan ook zijn dat jij de baas wilt spelen over je partner. Hoe dan ook, jij voelt je niet veilig en je probeert op de een of andere manier je eigen hachje te redden.

Wanneer we ons van deze gemoedstoestand bewust worden, is het raadzaam ons even in te houden en even zorgvuldig na te denken voordat we iets te zeggen dat onze geliefde kan kwetsen.

Hierbij voelt geen van de partners zich veilig om te zeggen wat hij/zij wil. Om moeilijkheden te voorkomen leg jij je wil op bij je partner, of je speelt met zijn/ haar emoties en gaat manipuleren om je zin te krijgen.

Voorbeeld: “Wanneer jij dit doet, dan doe ik dat.” “Zou jij niet eens een keer dat gaan doen?”

Oranje

Geel, betekent zowel in relaties als in het verkeer: Voorzichtig!

Oranje symboliseert een respectvolle, meer zorgvuldige houding. Je stelt vragen en je staat open voor nieuwe mogelijkheden.

Wanneer het over een gevoelig onderwerp gaat, letten de partners erop dat ze elkaar niet in haren vliegen en verwonden. Het verschil met rood is dat je in oranje niet bij voorbaat al je hachje wilt redden. Je hebt wel de insteek om er samen uit te komen.

Jullie zoeken samen naar een oplossing in voor jou / jullie moeilijke situaties. Jullie wisselen informatie uit, overwegen alternatieven en stellen open vragen.

Hierbij voelt geen van de partners zich echt veilig om te zeggen wat hij/zij wil. Je draait om de kern heen, omdat je bang bent voor de reactie van je partner.

Voorbeeld: “Ik moet er eerst goed over nadenken…”, “Wat vind jij..?”, “Zullen we dit samen doornemen en oplossen?”

Groen

Groen betekent bij het stoplicht: Doorrijden!

Groen symboliseert een coöperatieve, gevoelige en respectvolle houding, waardering gevend aan onze partner.

Wanneer beide partners liefdevol en respectvol met elkaar omgaan, zal thuis een plaats zijn waar het leven bloeit. Beslissingen worden zo genomen dat beiden helder communiceren, in de ‘ik-vorm’ spreken en zorgvuldig naar elkaar luisteren. Ze begrijpen elkaar en vinden oplossingen waarmee  beiden tevreden zijn.

In groen voelen beide partners zich veilig om zich te uiten, wetende dat de ander een open en luisterend houding heeft. Beiden hebben het belang van de ander en van de relatie voor ogen.

Voorbeeld: “Kan ik je helpen met de afwas?”, “Dat heeft je pijn gedaan, hè? Het spijt me”, “Dank je voor jouw goede werk”, “Kunnen we vanavond tijdens onze 20 minuten, praten over onze financiën?