Wanneer ik boos ben.

Creatief omgaan met Conflicten

Conflicten zijn normaal, onvermijdelijk en komen in elke relatie voor. Conflicten horen bij de ontwikkeling van jullie relatie, zijn gezond en brengen meer intimiteit.
Een conflict is het gevolg van jullie verschillen, die er altijd zullen zijn, omdat je twee verschillende individuen bent. Een conflict bewaakt de individualiteit. Het zoek een balans tussen “IK” en “WIJ”.

Een conflict is gezond

Bij de meeste conflicten weten we niet hoe we het conflict op een goede manier op kunnen lossen. En vaak zit er een vast patroon in: Jullie hebben steeds een meningsverschil, dat ‘vechten’ jullie uit, maar het brengt jullie niet dichter bij elkaar.
Zo hoeft het niet te blijven. Wanneer je goed met een conflict weet om te gaan, brengt het conflict zelfs meer eenheid in jullie relatie.

 

Verwerken van emoties

Conflicten zijn normaal, omdat we allemaal anders zijn. Een conflict waakt over wie jij bent in jullie relatie. Je wilt graag je ‘zelf’ beschermen. “Ik doe er toch ook toe?” Het heeft te maken met jouw waarden en normen, met jouw emoties, jouw diepere pijn en behoefte en verlangen. Een conflict is in feite een verhit meningsverschil. Emoties kunnen een conflict zo maken dat het lijkt op de derde wereldoorlog. De emoties maken dat je al snel op een andere toon tegen elkaar praat, schreeuwt misschien wel.
Een van de emoties is boosheid. Boosheid hoort net als alle andere emoties bijons mensen. Het is net zo normaal als blijdschap, eenzaamheid, gelukkig, beliefd, en dergelijke. De emotie zelf is niet fout. Hoe je met die boosheid in een conflict omgaat maakt dat het conflict goed of slecht is. Wordt het conflict niet goed opgelost dan brengt dat verwijdering. Gaan jullie er goed mee om, dan brengt het jullie dichter bij elkaar.

De sleutel tot goed oplossen van een conflict is het aanpakken van de onderliggende emoties, de boosheid. Pas daarna zijn jullie in staat om het verschil, de echte reden van jullie conflict, op kunt lossen.

 

Opdracht

In deze opdracht ga jij kijken (beter gezegd luisteren) naar hoe jij dingen zegt tijdens een conflict.

 

Uitleg:

We vragen jullie om als partners, elkaar in de ogen kijkend, een onderwerp met elkaar te delen. Het mag zelfs gaan over jullie laatste conflict.

Eerst vertelt de een de Oorzaken, de Emoties, het Gedrag en de Verlangens en de ander luistert aandachtig. Val de ander niet in de rede. Laat elkaar uitpraten. Vraag of je een vraag mag stellen en dan alleen maar vragen die met een ‘w’ beginnen, zoals wat, wanneer, waarom, welke. De enige uitzondering is ‘hoe’.
Wanneer de ene partner alles heeft verteld, mag de andere partner gaan vertellen. En weer is de ander een aandachtige luisteraar.
Succes!

 

Benoem:

 • Oorzaken
  Welke situaties veroorzaken dat ik boos op je word?

 

 

 

 • Emoties
  Welke andere emoties komen bij mij naar boven als ik boos op je ben?

 

 

 

 • Gedrag
  Hoe gedraag ik me als ik boos op je ben?

 

 

 

 • Verlangens
  Hoe zou ik mij willen gedragen op momenten dat ik boos op je ben?

 

 

 

 

 

 

Vervolg

Dit was misschien best wel een pittige opdracht. Emoties kwamen weer naar boven. Het ging er misschien even flink te keer. Maar misschien ging het bij jullie juist heel rustig en kalm en konden jullie elkaar goed vertellen wat er zoal met je gebeurde.

Nu je dit weet van elkaar is het goed om regelmatig elkaar hier naar te vragen. Laat de ander maar vertellen en wees zelf een aandachtige luisteraar. Het gaat immers niet om je gelijk te krijgen, maar om elkaar inzicht te geven in je diepere ik.

“Een van de grootste bijdragen die je kan leveren aan je relaties met andere gezinsleden is vergeven. Wie niet vergeeft, blijft altijd slachtoffer. Als je een ander vergeeft, effen je de weg voor vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde.”   – Stephen Covey

 

 

In de workshop Connecting Hearts gaan we dieper in op het onderwerp Conflicten. Over hoe ze ontstaan. Hoe je ze niet op moet lossen en hoe juist wel. Voor meer info over de workshop HIER