Werkgever moet vechtscheiding helpen voorkomen

Werkgevers moeten zich nadrukkelijker bemoeien met werknemers die in scheiding liggen. Dat is in het belang van werkgever én werknemer. Dat stelt André Rouvoet in zijn advies aan het kabinet om vechtscheidingen te voorkomen. De voorzitter van het Platform Scheiden Zonder Schade onderzocht afgelopen maanden in opdracht van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid hoe voorkomen kan worden dat kinderen het slachtoffer zijn van ouders die uit elkaar gaan.

 

Naast de ouders zelf hebben ook werkgevers daarin een verantwoordelijkheid, is één van de conclusies van de oud-minister voor Jeugd en Gezin. ,,Werkgevers kunnen hun medewerkers helpen om op een betere manier uit elkaar te gaan. Door te vragen wat zij nodig hebben tijdens het pijnlijke proces van de scheiding, kunnen ze de problemen verzachten.’’

“In het jaar voor de scheiding loopt het verzuim op,
om te pieken in het jaar van de breuk”

– Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties

Verzuim

Dat is volgens Rouvoet niet alleen in het belang van de medewerker en zijn of haar kinderen, maar ook in het voordeel van de werkgever zelf. ,,Scheidingen veroorzaken zoveel stress, verlies aan arbeidsproductiviteit en hoger verzuim dat het loont om hierin te investeren.’’

Het ziekteverzuim van gescheiden medewerkers ligt 2 procent hoger dan dat van getrouwde werknemers, verklaart Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties aan de Radboud Universiteit. ,,In het jaar voor de scheiding loopt het verzuim op, om te pieken in het jaar van de breuk.’’ Die extra ziektekosten bedragen in Nederland 438 miljoen euro per jaar, beraamde onderzoeksbureau Econovision.

Het verlies aan arbeidsproductiviteit komt daar nog eens bovenop. Als het thuis niet goed gaat, laat je op je werk eerder steken vallen, verklaart Kluwer. ,,Een scheiding is een uiterst emotioneel proces. Je voelt je schuldig tegenover de kinderen, je sociale netwerk wordt gehalveerd, er zijn grote financiële gevolgen. Je komt in een achtbaan van emoties: verdriet, angst, boosheid, jaloezie, rancune. Dat leidt tot stress, spanning, meer gevoelens van depressie.’’

“Je komt in een achtbaan van emoties:
verdriet, angst, boosheid, jaloezie, rancune.
Dat leidt tot stress.”

– Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties

Scheidingsstress

Dat zorgt voor risico’s: kan een verpleger met zware scheidingsstress zich bijvoorbeeld nog wel concentreren op het toedienen van de juiste medicijnen aan de patiënt? Werkgevers hoeven zelf geen hulpverlener te worden, stelt Anneke Smits, hrm-docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, ,,Maar ze kunnen wel het gesprek aangaan. Welke taken kan de medewerker nog blijven doen? Wat is daarvoor nodig?”